Thuốc trừ bệnh KINGCIDE JAPAN 460SC

  • PHÂN NHÓM: THUỐC TRỪ BỆNH
  • THÀNH PHẦN: Azoxytrobin 200g/l + Tricyclazole 220g/l + Hexaconazole 40g/l
Danh mục:
Chat Zalo

0973982468