Thuốc trừ bệnh MISTOP 350SC

  • PHÂN NHÓM: THUỐC TRỪ BỆNH
  • THÀNH PHẦN: Azoxystrobin 200g/l + Difenoconazole 150g/l
Danh mục:
Chat Zalo

0973982468