Thuốc trừ sâu BẠCH TƯỢNG 64EC

  • PHÂN NHÓM: THUỐC TRỪ SÂU
  • THÀNH PHẦN: Emamectin Benzoate 60g/l + Matrine 4g/l
Danh mục:
Chat Zalo

0973982468