Thuốc trừ sâu YAPOKO 250SC

  • PHÂN NHÓM: THUỐC TRỪ SÂU
  • THÀNH PHẦN: Lambda-cyhalothrin 110g/l + Thiamethoxam 140g/l
Danh mục:
Chat Zalo

0973982468